Album for Collectors – #2 – Polish Kings

Second album in the series: “Albums for Collectors: Polish Kings“ (Albumy dla kolekcjonerów / Ilustracje samoprzylepne).

1Mieszko I
2Dąbrówka
3Bolesław Chrobry
4Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich
5Denar Bolesława Chrobrego (awers i rewers)
6Mieszko II
7Kazimierz Odnowiciel
8Bolesław Śmiały
9Władysław Herman
10Bolesław Krzywousty
11Denar Bolesława Krzywoustego (awers i rewers)
12Władysław II
13Bolesław Kędzierzawy
14Mieszko Stary
15Kazimierz Sprawiedliwy
16Władysław Laskonogi
17Leszek Biały
18Bolesław Wstydliwy
19Leszek Czarny
20Orzeł księcia legnickiego Henryka V z 1289r.
21Przemysław II
22Orzeł Przemysława II
23Wacław Czeski
24Władysław Łokietek
25Pieczęć majestatowa Władysława Łokietka
26Dukat Władysława Łokietka
27Kazimierz Wielki
28Pieczęć Kazimierza Wielkiego
29Grosz Krakowski Kazimierza Wielkiego (awers)
30Ludwik Węgierski
31Jadwiga
32Władysław Jagiełło
33Orzeł z czasów Władysława Jagiełły
34Półgrosz lwowski Władysława Jagiełły
35Władysław Wareńczyk
36Orzeł z czasów Kazimierza Jagiellończyka
37Kazimierz Jagiellończyk
38Jan Olbracht
39Aleksander
40Orzeł Jagiellonów
41Zygmunt Stary
42Orzeł z czasów Zygmunta Starego
43Grosz koronny Zygmunta Starego z 1545r.
44Zygmunt August
45Orzeł z czasów Zygmunta Augusta
46Szóstak litewski Zygmunta Augusta z 1547r. (awers)
47Szóstak litewski Zygmunta Augusta z 1547r. (rewers)
48Stefan Batory
49Henryk Walezy
50Godło państwowe z czasów Stefana Batorego
51Dukat gdański z czasów Stefana Batorego z 1582r.
52Zygmunt III Waza
53Godło państwowe z czasów Zygmunta III Wazy
54Władysław IV
55Talar Sześciokrotny z czasów Zytmunta III Wazy z 1621r.
56Jan Kazimierz
57Orzeł z czasów Wazów
58Tynf Jana Kazimierza
59Michał Korybut Wiśniowiecki
60Jan III Sobieski
61Orzeł z czasów Jana III Sobieskiego
62Stanisław Leszczyński
63August III
64August II Mocny
65Godło państwowe z czasów Augusta II Mocnego i Augusta III
66Stanisław August Poniatowski
67Godło państwowe z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
68Dwuzłotówka Stanisława Poniatowskiego (awers)
69Dwuzłotówka Stanisława Poniatowskiego (rewers)
70Orzeł PRL
Albucm for Collectors Polish Kings