Wedel – Hobby & Kolekcjoner – Series G – Ships

HobbyG001Starożytny statek egipski
HobbyG002Statek fenicki
HobbyG003Triera grecka
HobbyG004Rzymski statek handlowy
HobbyG005Galera XVII w.
HobbyG006Okręt wikingów
HobbyG007Koga elbląska 1350
HobbyG008“Santa Maria” 1492
HobbyG009“Waza”
HobbyG010“Mayflower” 1620
HobbyG011“Victory”
HobbyG012“Constitution” 1784
HobbyG013“Charlotte Dundas”
KolekcjonerG014“Great Eastern”
HobbyG015“Cutty Sark”
HobbyG016“Great Britain”
HobbyG017“Great Western”
KolekcjonerG018“Robert E.Lee”
KolekcjonerG019“Comet”
HobbyG020“Western River”
KolekcjonerG021Śmigłowcowiec “Moskwa”
KolekcjonerG022Liniowiec “Yamato”
KolekcjonerG023Lotniskowiec
HobbyG024HMS “Dreadnought”
HobbyG025Krążownik “Aurora”
HobbyG026Krążownik “Wariag”
HobbyG027“Mauretania”
KolekcjonerG028“Queen Elizabeth 2”
KolekcjonerG029Statek ratowniczy “Theodor Heuss”
KolekcjonerG030“Liberty”
HobbyG031“Queen Mary”
KolekcjonerG032Stetek wielorybniczy
HobbyG033“Towariszcz”
HobbyG034Batyskaf badawczy “Deep Diver”
KolekcjonerG035Samochodowiec “Laurita”
HobbyG036Kuter do połowu krabów
HobbyG037Latarniowiec “Calshot Spit”
HobbyG038Atomowy lodołamacz “Lenin”
HobbyG039“Nautilus”
KolekcjonerG040Barkowiec “Acadia Forest”
KolekcjonerG041Zbiornikowiec “Jules Verne”
HobbyG042Pojemnikowiec “C.V. Sea Witch”
KolekcjonerG043Atomowy drobnicowiec “Mutsu”
KolekcjonerG044Promowiec “Finncarrier”
HobbyG045Holownik “Samson”
HobbyG046Holownik pchający “Anapa”
HobbyG047Wodolot “Freccia Doro”
HobbyG048Poduszkowiec S.R.N. 4