Album for Collectors – #4 – Polish Birds

Fourth album in the series: “Albums for Collectors: Polish Birds“ (Albumy dla kolekcjonerów / Ilustracje samoprzylepne).

1Kormoran czarny
2Perkoz dwuczuby
3Łabędź niemy
4Gęgawa
5Krzyżówka
6Cyranka
7Czapla siwa
8Czapla purpurowa
9Czapla biała
10Ślepowron
11Bocian biały
12Bocian czarny
13Jastrząb gołębiarz
14Orzeł przedni
15Sokół wędrowny
16Bażant obrożny
17Cietrzew
18Głuszec
19Jarząbek
20Kuropatwa
21Kukułka
22Żuraw
23Drop
24Bojownik
25Kokoszka wodna
26Łyska
27Czajka
28Rybitwa zwyczajna
29Mewa śmieszka
30Mewa siodłata
31Płomykówka
32Puszczyk
33Puchacz
34Dzięcioł pstry duży
35Dzięcioł czarny
36Dzięcioł zielony
37Dudek
38Kraska
39Zimorodek
40Skowronek polny
41Dzierlatka
42Wilga
43Jaskółka dymówka
44Jaskółka oknówka
45Jerzyk
46Kruk
47Gawron
48Sroka
49Bogatka
50Remiz
51Wąsatka
52Raniuszek
53Kowalik
54Pomurnik
55Lelek kozodój
56Słowik szary
57Podróżniczek
58Białorzytka
59Drozd śpiewak
60Kos
61Szpak
62Dzwoniec
63Dzierzba gąsiorek
64Pokrzewka czarnołbista
65Wróbel domowy
66Szczygieł
67Jemiołuszka
68Gil
69Krzyżodziób świerkowy
70Zięba