Stickers Collection – Album – Gallery – Polish Kings – IS02

21.0010.IS02-2400w-PoczetKrolowPolskich
Next full serie is: Stickers collection in album – Polish Kings – stickers from albums issued in Poland (Albumy dla kolekcjonerów/Ilustracje samoprzylepne).


1 – Mieszko I

2 – Dąbrówka

3 – Bolesław Chrobry

4 – Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich

5 – Denar Bolesława Chrobrego (awers i rewers)

6 – Mieszko II

7 – Kazimierz Odnowiciel

8 – Bolesław Śmiały

9 – Władysław Herman

10 – Bolesław Krzywousty

11 – Denar Bolesława Krzywoustego (awers i rewers)

12 – Władysław II

13 – Bolesław Kędzierzawy

14 – Mieszko Stary

15 – Kazimierz Sprawiedliwy

16 – Władysław Laskonogi

17 – Leszek Biały

18 – Bolesław Wstydliwy

19 – Leszek Czarny

20 – Orzeł księcia legnickiego Henryka V z 1289r.

21 – Przemysław II

22 – Orzeł Przemysława II

23 – Wacław Czeski

24 – Władysław Łokietek

25 – Pieczęć majestatowa Władysława Łokietka

26 – Dukat Władysława Łokietka

27 – Kazimierz Wielki

28 – Pieczęć Kazimierza Wielkiego

29 – Grosz Krakowski Kazimierza Wielkiego (awers)

30 – Ludwik Węgierski

31 – Jadwiga

32 – Władysław Jagiełło

33 – Orzeł z czasów Władysława Jagiełły

34 – Półgrosz lwowski Władysława Jagiełły

35 – Władysław Wareńczyk

36 – Orzeł z czasów Kazimierza Jagiellończyka

37 – Kazimierz Jagiellończyk

38 – Jan Olbracht

39 – Aleksander

40 – Orzeł Jagiellonów

41 – Zygmunt Stary

42 – Orzeł z czasów Zygmunta Starego

43 – Grosz koronny Zygmunta Starego z 1545r.

44 – Zygmunt August

45 – Orzeł z czasów Zygmunta Augusta

46 – Szóstak litewski Zygmunta Augusta z 1547r. (awers)

47 – Szóstak litewski Zygmunta Augusta z 1547r. (rewers)

48 – Stefan Batory

49 – Henryk Walezy

50 – Godło państwowe z czasów Stefana Batorego

51 – Dukat gdański z czasów Stefana Batorego z 1582r.

52 – Zygmunt III Waza

53 – Godło państwowe z czasów Zygmunta III Wazy

54 – Władysław IV

55 – Talar Sześciokrotny z czasów Zytmunta III Wazy z 1621r.

56 – Jan Kazimierz

57 – Orzeł z czasów Wazów

58 – Tynf Jana Kazimierza

59 – Michał Korybut Wiśniowiecki

60 – Jan III Sobieski

61 – Orzeł z czasów Jana III Sobieskiego

62 – Stanisław Leszczyński

63 – August III

64 – August II Mocny

65 – Godło państwowe z czasów Augusta II Mocnego i Augusta III

66 – Stanisław August Poniatowski

67 – Godło państwowe z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

68 – Dwuzłotówka Stanisława Poniatowskiego (awers)

69 – Dwuzłotówka Stanisława Poniatowskiego (rewers)

70 – Orzeł PRL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *